SEASONAL DISCOUNTS: up to -70%!

1. PODMÍNKY SLUŽBY
Tyto webové stránky provozuje společnost AJWEB d.o.o. Tyto podmínky použití („podmínky“) jsou právní dohodou mezi AJWEB d.o.o. jménem sebe a svých přidružených a dceřiných společností (souhrnně „Společnost“) a vy a popíšete pravidla a podmínky, kterými můžete používat jakýkoli web, web Facebook, mobilní aplikaci nebo jiný kanál sociálních médií vlastněný nebo provozovaný společností nyní nebo v budoucnu (společně i jednotlivě, „web“). Na celém webu se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vztahují k AJWEB doo. AJWEB doo nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu vám, uživateli, za předpokladu, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění. Navštěvováním našich stránek nebo nákupem od nás vy zapojit se do naší „Služby“ a souhlasit s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těchto dalších podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a / nebo jsou k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné včetně uživatelů, kterými jsou prohlížeče, prodejci, zákazníci, obchodníci a / nebo přispěvatelé obsahu.
Před přístupem nebo používáním našich webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky služby. Přístupem nebo používáním kterékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nemusíte mít přístup na webovou stránku ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky služby.
Na všechny nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu se rovněž vztahují podmínky služby. Nejnovější verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny této stránky. Vaše pokračující používání nebo přístup na web po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

2. PODMÍNKY ONLINE OBCHODU
Souhlasem s těmito Podmínkami služby prohlašujete, že jste ve věku nebo provincii svého bydliště alespoň ve věku plnoletosti, nebo že jste ve vašem státě nebo provincii bydliště ve věku plnoletosti a že jste nám dali souhlas umožněte komukoli z vašich nezletilých závislých používat tento web.
Naše produkty nesmíte používat k žádným nezákonným nebo neautorizovaným účelům, ani nesmíte při používání Služby porušovat zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy ani viry ani žádný kód ničivé povahy.
Porušení nebo porušení kterékoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich služeb.
3. POLITIKA VRÁCENÍ NÁHRAD
Jsme si jisti, že si své produkty zamilujete, ale pokud je rozbalíte a zjistíte, že nějak nesplňují vaše očekávání a není to pro vás to pravé, měli byste nám poslat e-mail na adresu info@donumia.com / cz okamžitě, abychom mohli zkontrolovat a autorizovat vrácení.
Abyste měli nárok na vrácení, musí být vaše položka nepoužitá a ve stejném stavu, v jakém jste ji obdrželi. Musí být také v původním obalu.
Pokud se rozhodnete vrátit zakoupené produkty, pošlete nám e-mail na adresu info@donumia.com/cz a odešlete své položky na adresu:
AJWEB d.o.o.
Zgornji Brnik 390
4210 Brnik
Slovinsko
Budete zodpovědní za uhrazení vlastních nákladů na dopravu za vrácení zboží. Přepravní náklady a clo jsou nevratné. Pokud obdržíte vrácení peněz, náklady na vrácení zboží budou odečteny z vrácení peněz.
V nepravděpodobném případě, že obdržíte chybný produkt, zašlete nám prosím e-mail na adresu info@donumia.com/cz s obrázky dokumentujícími zjištěnou chybu do 8 pracovních dnů od data dodání. Každou stížnost jednotlivě zkontrolujeme a vadnou část vyměníme, pokud zjistíme, že by k výměně mělo dojít. V takovém případě uhradíme náklady na produkt a dopravu.
V závislosti na tom, kde žijete, se doba, kterou může váš vyměněný produkt k vám dostat, může lišit.

4. OBECNÉ PODMÍNKY
Vyhrazujeme si právo kdykoli z jakéhokoli důvodu odmítnout službu komukoli.
Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nezašifrovaný a zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům spojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu po sítích vždy šifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, prodávat nebo využívat jakoukoli část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webu, přes který je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu .
Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nebudou tyto Podmínky nijak omezovat ani jinak ovlivňovat.
5. PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ
Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiály na tomto webu jsou poskytovány pouze pro obecné informace a neměly by se na ně spoléhat ani je používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.
Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah tohoto webu, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našem webu. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našem webu.
6. ÚPRAVY SLUŽBY A CENY
Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit Službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.
Nebudeme odpovědní vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

7. PRODUKTY NEBO SLUŽBY
Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi Zásadami vracení.
Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objeví v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakéhokoli barevného monitoru vašeho počítače bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, a to na základě výhradního uvážení nás. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby učiněná na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána.
Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného vámi zakoupeného nebo získaného materiálu splní vaše očekávání, nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve službě.
8. PŘESNOST FAKTURACÍ A ÚČETNÍ INFORMACE
Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme podle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a / nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailu a / nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho výlučného úsudku zdají být zadávány prodejci, prodejci nebo distributory.
Souhlasíte s poskytováním aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s okamžitou aktualizací vašeho účtu a dalších informací, včetně vaší e-mailové adresy, údajů o dopravě a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby. Pokud po odeslání objednávky aktualizujete své přepravní údaje, nebudeme je moci znovu odeslat na vaši novou adresu bez další platby za opětovné odeslání.
Další informace naleznete v našich Zásadách pro vracení zboží.

9. VOLITELNÉ NÁSTROJE
Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemonitorujeme ani nemáme žádnou kontrolu ani vstupy.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“, bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Nebudeme mít žádnou odpovědnost vyplývající nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím této stránky je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušným externím poskytovatelem (poskytovateli), a že s nimi souhlasíte.
Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Na tyto nové funkce a / nebo služby se rovněž vztahují tyto podmínky služby.
10. ODKAZY TŘETÍCH STRAN
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály třetích stran.
Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou přesměrovat na weby třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za žádné materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Než se zapojíte do jakékoli transakce, pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, stížnosti, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na tuto třetí stranu.

11. KOMENTÁŘE UŽIVATELE, ZPĚTNÁ vazba A DALŠÍ PŘEDKLÁDÁNÍ
Pokud na naši žádost pošlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez vašeho požadavku odešlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“) souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli, bez omezení, upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat na jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předáte. Jsme a nebudeme mít žádnou povinnost (1) zachovávat důvěrné komentáře; 2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho výhradního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušující duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto podmínky služby .
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádné právo žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivé nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někým jiným než vy, nebo jinak zavádět nás nebo třetí strany, pokud jde o původ jakýchkoli komentářů. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli vaše komentáře a jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře od vás nebo od jakékoli třetí strany.
12. OSOBNÍ INFORMACE
Vaše zadávání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů.
13. CHYBY, PŘESNOSTI A OMISE
Na našem webu nebo ve Službě mohou občas být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za dopravu, přepravních časů a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu nepřesné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste odeslali svou objednávku) .
Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, doplňovat nebo vyjasňovat informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu, mimo jiné včetně informací o cenách, pokud to nevyžaduje zákon. Žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace použité ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu by nemělo znamenat, že všechny informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu byly změněny nebo aktualizovány.

14. ZAKÁZANÁ POUŽITÍ
Kromě dalších zákazů stanovených v podmínkách služby máte zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) k jakýmkoli nezákonným účelům; (b) vybízet ostatní, aby prováděli nebo se účastnili jakýchkoli nezákonných činů; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní vyhlášky; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, škodit, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) šířit spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawling nebo scraping; j) pro jakékoli obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

15. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Nezaručujeme, nezaručujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat použitím služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že můžeme čas od času službu odstranit na dobu neurčitou nebo ji kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.
Výslovně souhlasíte s tím, že používání služby nebo její nemožnost je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby dodávané prostřednictvím služby jsou (s výjimkou výslovně uvedených) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, bez jakéhokoli vyjádření, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušení.
V žádném případě nebudou AJWEB doo, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovědni za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, trestné, speciální, nebo následné škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ušlých zisků, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakýchkoli podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vaše používání kterékoli ze služeb nebo produktů zakoupených pomocí této služby nebo jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, nebo jakákoli ztráta nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​přeneseného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, i když je upozorněno na jejich možnost. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v těchto státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

16. ODŠKODNĚNÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete hájit a chránit AJWEB d.o.o. a naše mateřská společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partneři, vedoucí pracovníci, ředitelé, agenti, dodavatelé, poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, subdodavatelé, dodavatelé, stážisté a zaměstnanci, neškodní vůči jakémukoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, kterékoli třetí strany z důvodu nebo z důvodu vašeho porušení těchto podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují jako reference, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.
NAŠE CELÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI A VŠECHNY POHLEDÁVKY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK, NEBO V SOUVISLOSTI S TÝM, JSOU OMEZENY NA ČÁSTKY, KTERÉ NÁM SKUTEČNĚ PLATÍTE PODLE PODMÍNEK. DALŠÍ, NIKDY NENÍ NAŠI ZAMĚSTNANCI ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, TRESTNÍ ŠKODY NEBO JINÉ ŠKODY, ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PŘÍJMŮ, ZTRÁTY ÚDAJŮ, ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU, JAKÝCHKOLI SPOJENÝCH SPOLEČNOSTÍ , DOBA NEDOSTATKU A DOBA UŽIVATELE, NEBO PORUŠENÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK, PORUŠENÍ SMLOUVY, NEGLIGENCE, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ JINÉ PRÁVNÍ TEORIE SOUVISEJÍCÍ S PRODUKTEM. NEZARUČUJEME SPOKOJENOU KVALITU NEBO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, KTERÝ SE VZTAHUJE NA VÝROBEK.
OBSAHUJEME O TĚCHTO OMEZENÍCH ODPOVĚDNOSTI, ŽE NĚKTERÉ ZEMĚ NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO SPECIFIKOVANÝCH OSTATNÍCH ŠKOD, NEBO POVOLUJÍ OMEZENÍ, POKUD PLATÍ PŘEDPLATNÁ ZÁRUKA NEBO VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEMUSÍ SE NA VÁS PLNĚ VZTAHOVAT.

17. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Souhlasíte s tím, že AJWEB d.o.o. vlastní veškerá práva, nároky a podíly na veškerá duševní vlastnictví a další vlastnická práva k Produktu. Máte zákaz a zabráníte jakékoli třetí straně v odstraňování, zakrývání nebo pozměňování kteréhokoli z našich patentů, autorských práv nebo ochranných známek umístěných na, vložených nebo zobrazených nebo na jejich obalech a souvisejících materiálech. Vyhrazujeme si veškerá práva k Produktu, která vám nebyla podle těchto podmínek výslovně udělena.
Nic v těchto Podmínkách nebude vyžadovat převod jakýchkoli práv duševního vlastnictví, která zůstávají na vině AJWEB d.o.o.
Produkty nesmíte používat ani jinak exportovat ani reexportovat, s výjimkou případů povolených zákony země, ve které byly získány. Zejména, ale bez omezení, produkty nemohou být exportovány nebo reexportovány v rozporu s exportními zákony, včetně exportu nebo reexportu do zemí, na které je uvaleno americké embargo, nebo komukoli ze seznamu Speciálně určených ministerstev financí USA. Státní příslušníci nebo seznam odmítnutých osob nebo seznam entit Prohlašujete, že se nenacházíte v žádné zemi ani na žádném seznamu, kde by poskytování produktů pro vás porušovalo příslušné zákony. Souhlasíte také s tím, že nebudete používat ani neumožňujete jejich použití pro jakékoli účely zakázané platnými právními předpisy ani nebudete exportovat nebo reexportovat jakýkoli Produkt s vědomím, že bude použit při návrhu, vývoji nebo použití chemických, biologických, jaderných nebo balistické zbraně. Zákony a předpisy se často mění. Je vaší odpovědností znát právní předpisy týkající se postupů při vývozu / dovozu v zemi určení produktu. Budete hájit, odškodňovat a chránit nás před jakoukoli odpovědností (včetně poplatků za právní zastoupení) vyplývající z vašeho nedodržení podmínek tohoto odstavce.

18. ODDĚLITELNOST
V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto podmínek služby určeno jako protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení přesto vymahatelné v plném rozsahu povoleném platnými zákony a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto podmínek Doručení, takové určení neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli dalších zbývajících ustanovení.

19. UKONČENÍ
Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto podmínky služby jsou účinné, dokud nebudou ukončeny vámi nebo námi. Tyto podmínky služby můžete kdykoli ukončit oznámením, že si již nepřejete používat naše služby, nebo že přestanete používat naše stránky.
Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte jakékoli ustanovení nebo ustanovení těchto podmínek služby nebo máme podezření, že jste to neudělali, můžeme také tuto dohodu kdykoli ukončit bez předchozího upozornění a vy budete i nadále odpovědní za všechny splatné částky do a včetně data ukončení; a / nebo podle toho vám může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

20. CELÁ DOHODA
To, že neuplatníme nebo nevymáháme jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek služby, nebude představovat vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.
Tyto podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na tomto webu nebo ve vztahu ke službě představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy. , ať už ústně nebo písemně, mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích verzí podmínek služby).
Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto podmínek služby nebudou vykládány proti navrhující straně.

21. ROZHODNÉ PRÁVO
Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné dohody, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Slovinska.

22. ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY
Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.
Vyhrazujeme si právo podle našeho výhradního uvážení aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše pokračující používání nebo přístup na naši webovou stránku nebo ke Službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby představuje přijetí těchto změn.

23. KONTAKTNÍ INFORMACE
Dotazy ohledně podmínek služby nám zasílejte na adresu info@hanksome.com.

Náklady na jednostranné ukončení smlouvy závisí na nákladech na dopravu, balení a správu a jsou kalkulovány v souladu se skutečnými náklady a správnou obchodní praxí. AJWEB doo si vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi, který neobdržel balíček, skutečné kumulativní náklady vzniklé v důsledku jednostranného ukončení smlouvy ze strany zákazníka, a kupující se zavazuje fakturovat náklady vzniklé v takových případech zaplaceno nejpozději do 7 dnů na náklady podniku.
Tyto podmínky platí od 1. dubna 2021.
Informace o společnosti

AJWEB d.o.o.
Zgornji Brnik 390
4210 Brnik
Slovinsko
Daňové číslo: SI23007966
si@aj-web.com

Fast delivery

EU merchant

100% satisfaction guarantee